Theo báo cáo phân tích và dự báo đầu tư của ngành công nghiệp hóa chất tốt của Trung Quốc, ô nhiễm chất thải công nghiệp của hóa chất tốt cần được kiểm soát kịp thời. Các bài báo cho thấy rằng trong quy trình sản xuất hóa chất tốt, nhà sản xuất hóa chất tốt của Trung Quốc đã tạo ra 5 đến 20 tấn chất thải trong quy trình sản xuất 1 tấn sản phẩm hóa mỹ vuahoachat.com phẩm.

Do sản phẩm hóa chất tinh khiết đa dạng, quy trình phức tạp và quá trình sản xuất sẽ sử dụng nhiều hóa chất độc hại, có hại nên sản phẩm phụ tạo ra nhiều hơn, khiến thành phần nước thải phát sinh cũng phức tạp hơn. Hiện nay, nước thải từ quá trình sản xuất hóa chất tinh khiết đã trở thành một trong những loại nước thải công nghiệp khó xử lý nhất.

Hiện tại, số lượng nhà bán buôn hóa chất tốt của Trung Quốc tương đối ít và hiệu suất của thiết bị thấp, sự chú trọng của ban quản lý vào việc bảo vệ môi trường là chưa đủ, hầu hết các nhà sản xuất hóa chất tốt của Trung Quốc đều sản xuất ra lượng chất thải lớn hơn, dẫn đến trong một tác động môi trường đáng kể. Việc xây dựng nhà máy xử lý chất thải, thiết bị mới và nâng cao trình độ công nghệ sản xuất sẽ làm tăng chi phí sản xuất mà hiện nay hầu hết vấn đề quản lý chất thải trong kinh doanh hóa chất tốt vẫn chưa đạt được.

Trong những năm gần đây, vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, Trung Quốc sẽ ngày càng có các yêu cầu bảo vệ môi trường nghiêm ngặt, nếu nhà sản xuất hóa chất tốt của Trung Quốc về vấn đề ô nhiễm chất thải không nhận được giải pháp kịp thời sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của sự phát triển ngành công nghiệp hóa chất tốt của Trung Quốc. Vì vậy, Trung Quốc cần hoàn thiện các luật và quy định liên quan về bảo vệ môi trường, tăng cường giám sát. Trong khi đó, các nhà sản xuất hóa chất tốt liên quan đến Trung Quốc cũng cần tăng cường đầu tư vào nhà máy xử lý chất thải, nâng cấp thiết bị sản xuất và cải thiện trình độ quy trình sản xuất để giảm lượng khí thải thải.