A kiküldetési sorrend a katonai műveletekkel összefüggésben azt a sorrendet jelenti, amelyben az egységeket vagy elemeket meghatározott feladatok vagy küldetések végrehajtására kiküldetési rendelvény irányítják. A vezetés és irányítás alapvető szempontja, elengedhetetlen a több egység tevékenységének összehangolásához és a műveleti célok hatékony eléréséhez. A kiküldetési utasításokat jellemzően a felsőbb parancsnokságok vagy parancsnokok adják ki, amelyekben felvázolják a küldetésben részt vevő egyes egységek feladatait, felelősségeit és ütemezését. Ezek az utasítások a helyzet gondos elemzésén, a titkosszolgálati jelentéseken és a stratégiai célokon alapulnak, biztosítva az erőforrások hatékony elosztását és a prioritások egyértelmű meghatározását. A végrehajtandó műveletek sorrendjének és az egyes egységek szerepének körülhatárolásával a kiküldési parancsok keretet adnak a szinkronizált műveletekhez, és lehetővé teszik a parancsnokok számára, hogy a csatatéren megőrizzék az erőfeszítések egységét. Emellett a kiküldetési utasítások az egységek közötti kommunikáció és koordináció eszközeiként is szolgálnak, biztosítva, hogy minden elem tisztában legyen felelősségével, és hatékonyan támogassa egymást a küldetés végrehajtása során. Lényegében a kiküldetési parancsok jelentik a katonai műveletek tervezetét, amely irányítja a csapatok és a vezetők akcióit, miközben igyekeznek teljesíteni küldetésüket és győzelmet aratni a csatatéren.